Avocatii Suciu&Suciu

Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 24, ap. 6, Mediaş, jud. Sibiu

Drept civil, care include şi dreptul familiei

 • redactare şi susţinere acţiuni în justiţie ( revendicare mobiliară şi imobiliară, evacuare, posesorii, grăniţuire, servitute, partaj, nulitate/anulare acte, reziliere sau rezoluţiune contracte, prestaţie tabulară, uzucapiune, în constatare, exproprieri, somaţii de plată, ordonanţe preşedinţiale, obţinere ordin de protecţie în caz de violenţă domestică, divorţ, stabilire domiciliu minor, contribuţie întreţinere, program vizitare minor, punere sub interdicţie, stabilirea filiaţiei, tăgada paternităţii etc.);
 • acţiuni CEDO;
 • excepţii de neconstituţionalitate;
 • redactare acte, contracte de orice natură, notificări, tranzacţii, etc.
 • succesiuni legale şi testamentare (moşteniri);
 • răspunderea delictuală şi contractuală;
 • obţinere despăgubiri (materiale şi morale) în materie de asigurare (de răspundere civilă, de bunuri, de persoane etc.) rezultate din accidente de orice natură;
 • executări silite, recuperare creanţe, contestaţii la executare, măsuri asigurătorii;
 • adopţii;
 • recunoaşterea hotărârilor străine;
 • achiziţii imobiliare;
Cere oferta
Poze & Video
Lasa un comentariu
Alte servicii
Drept civil, care include şi dreptul familiei Drept civil, care include şi dreptul familiei
Drept Civil
redactare şi susţinere acţiuni în justiţie ( revendicare mobiliară şi imobiliară, evacuare, posesorii, grăniţuire, servitute, partaj, nulitate/anulare…
Drept comercial şi societar Drept comercial şi societar
Drept Civil
consultanţă juridică; redactare şi susţinere acţiuni în justiţie; redactare acte, contracte de orice natură, notificări, tranzacţii etc. achiziţii…
Drept penal Drept penal
Drept Penal
asistare şi reprezentare învinuit/inculpat în toate fazele procesului penal (urmărire penală şi faza propriu-zisă a judecăţii, cu toate căile…