Termeni si Conditii
2Biz.ro / Termeni si Conditii

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

Folosirea siteului, presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul portalului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile de utilizare a Serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea siteului.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prezentul site oferă utilizatorilor, prin intermediul secţiunilor sale, servicii (denumite în continuare "Servicii") precum: o serie de mijloace de comunicare, informaţii şi ştiri.

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul siteului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

REGULI GENERALE

Administratorul siteului declară următoarele: va depune toate diligenţele rezonabile pentru realizarea scopului siteului, dar nu îşi asumă nici o responsabilitate în privinţa conţinutului articolelor/comentariilor; va depune toate eforturile (tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a siteului; cu toate acestea, vor putea exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive; este interzisă prin intermediul siteului încălcarea dreptului de autor aparţinând terţilor; pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul are obligaţia de a furniza informaţii reale şi corecte despre persoana sa sau firma inscrisa; atunci când aceste informaţii i se cer pentru crearea unui cont în cadrul siteului.

În cazul în care Administratorul are motive să suspecteze că aceste informaţii nu sunt reale, îşi rezervă dreptul de a anula Utilizatorului respectiv la oricare dintre serviciile pe care le oferă. Utilizatorului îi este interzis să transmită/publice prin intermediul siteului mesaje sau informaţii al căror conţinut: este obscen, grosolan, aduce atingere sau este în măsură să aducă atingere anumitor persoane, interese sau relaţii sociale, dar nu numai; conţine oferte comerciale; conţine informaţii cu caracter politic; nu corespund (din punctul de vedere al Administratorului) scopului siteului şi mediului educaţional destinat acestuia. În cazurile în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă condiţiile şi termenii de utilizare sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod scopului siteului, Administratorul poate restricţiona accesul Utilizatorului la site. Restricţionarea poate însemna: ştergerea mesajelor al căror conţinut nu respectă termenii şi condiţiile portalului; suspendarea temporară sau permanentă a contului şi a tuturor informaţiilor pe care le conţine; ştergerea opţiunilor definite şi interzicerea accesului la serviciile site. Restricţionarea accesului Utilizatorului poate să fie sau nu precedată de avertismente, în funcţie de aprecierea exclusivă a Administratorului.

De asemenea, Utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere de orice natură pentru informaţiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile siteului.

Administratorul nu are nici o responsabilitate juridică faţă de informaţiile publicate sau transmise pe Internet de Utilizatorii acestui site.

UTILIZAREA ILEGALĂ SAU INTERZISĂ

Ca o condiţie de utilizare a Serviciilor, Utilizatorii nu vor folosi Serviciile pentru orice scop care este ilegal sau interzis de aceşti termeni şi condiţii. Utilizatorilor li se interzic următoarele acţiuni;

încercarea de a suprascrie, de a se sustrage de la, sau de a dezactiva orice caracteristici de criptare sau protecţii software folosite în siteurile web sau de a se sustrage acestora;
reproducerea sau distribuirea de conţinut, de exemplu prin includerea conţinutului în alte site-uri web, zone web de conţinut (arhive), sau în reţele organizaţionale;

întreprinderea oricărei activităţi care poate deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta orice serverul, sau care poate interfera cu orice altă parte care utilizează şi beneficiază de Servicii.
Aceasta include, dar nu se limitează la, programe care descarcă automat sau exportă conţinut, cunoscute ca roboţi web, spiders, crawlers, wanderers sau acceleratoare, şi programe offline de navigare sau descărcare pentru uz offline (offline browsers şi offline downloaders);

încercarea de a obţine acces neautorizat la server, alte conturi, sisteme de computere sau reţele conectate la orice server sau la oricare dintre Servicii, prin hacking, spargerea parolelor (password mining) sau prin orice alte mijloace.
Utilizatorii nu pot să obţină sau să încerce să obţină orice materiale sau informatii prin orice mijloace care nu au fost puse în mod explicit şi intenţionat la dispoziţia Utilizatorului prin intermediul Serviciilor; modificarea, ascunderea sau eliminarea notificărilor de copyright sau alte atribuiri incluse pe portal;
utilizarea sau autorizarea utilizării conţinutului în scopuri comerciale sau de câştig.

ACORD DE CONFIDENŢIALITATE

În cazul serviciului de mesaje private de pe acest portal, înţelege să respecte faptul că mesageria privată este un proces privat între Utilizator şi destinatarul mesajelor.
Administraţia portalului va respecta caracterul privat al mesajelor personale ale utilizatorului, şi nu le va edita, modifica sau intercepta sub nici o formă.
După completarea formularului de înregistrare pentru oricare dintre serviciile sale, Utilizatorul va primi un cont şi o parolă pentru utilizarea serviciilor.
Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra numelui de cont/adresei de e-mail şi a parolei asociate.
De asemenea, Utilizatorul este în întregime responsabil de toate activităţile şi informaţiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de eventualele consecinţe apărute în cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terţe, din orice motive.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile siteului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

RĂSPUNDEREA UTILIZATORILOR

Întreaga răspundere de orice natură pentru informaţiile care sunt publicate/transmise pe Internet de către Utilizator în contul sau de pe site, precum şi pentru consecinţele care pot apărea în urma acestor activităţi, aparţine în exclusivitate Utilizatorului.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. De asemenea, îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice Utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condiţiile menţionate mai sus. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.